Menu

Vicky Dethier uitgeroepen tot 'Jonge Vlaamse Aannemer 2018'

26.09.2018

Tijdens een feestelijk gala in Brussel werd Vicky Dethier officieel in de bloemetjes gezet als 'Jonge Vlaamse Aannemer 2018'.

Binnen het bedrijf Dethier nam Vicky Dethier vanaf begin 2018 de functie van gedelegeerd bestuurder op, samen met haar broer Kevin. Na een voorbereidend traject van tien jaar gaf vader Rob Dethier die zelf tot de tweede generatie behoort, hun de kans de leiding van het bedrijf over te nemen. 

Vanuit haar IT-gerichte opleiding voelt Vicky Dethier zich sterk verbonden met de digitalisering in de bouw. Vicky Dethier: “Binnen de groep van bedrijven met een erkenningsklasse 8 zijn wij eerder een klein bedrijf. Maar juist omdat we een relatief klein bedrijf zijn, kunnen we nieuwe ontwikkelingen snel doorvoeren. Wij geloven met ons bedrijf zeer sterk in BIM (Building Information Modelling) en digitalisering. BIM staat in België nog maar in zijn kinderschoenen maar evolueert wel zeer snel. Met behulp van BIM zijn wij in staat faalkosten te vermijden. Tegelijk laat onze Virtual Reality- bril klanten toe om al voor de start van de werken inzicht te krijgen in hun bouwproject. Bijsturen is dan nog mogelijk aan een lage kostprijs.”

Begin 2018 kreeg bouwbedrijf Dethier voor zijn grondige digitaliseringsaanpak reeds een Digital Construction Award. In mei, tijdens het lanceringsweekend van het project Egge Park, maakte Dethier voor het eerst gebruik van een interactieve maquette. Op basis van deze maquette kunnen potentiële kopers al snel zien welke appartementen best aan hun criteria voldoen en welke daarvan nog beschikbaar zijn. Daardoor krijgen zij, meer dan via een brochure, voeling met een project.

Als millennial doet Vicky Dethier anders aan bedrijfsvoering dan de generatie voor haar. “Wij kiezen meer voor dialoog, niet enkel als broer en zus onderling en met onze achterneven maar ook met de medewerkers. We koppelen ons bedrijf ook aan een breed open netwerk. Ik maak deel uit van het bestuur van de jongerenkamer van de Confederatie Bouw Jong CBL maar ben onder meer ook actief bij Jong Voka. Recentelijk werd een Platform Bouw Limburg opgericht. Ik ben daar nu voorzitter van. Het is juist de bedoeling in dit platform diverse thema’s samen te bespreken en door open kennisdeling tot concrete actiepunten over te gaan om zo bouwsector op peil te houden.”